Všeobené podmínky

Všeobecné podmínky dárkových poukazů, dárkových poukazů on line, permanentek a klientských karet

Platné od 1.9.2019

1.Dárkový poukaz hrazen hotově

1.1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz zakoupený na určitý druh masáže lze použít jen na masáž uvedenou na poukazu,nelze směnit za jiný druh masáže nebo hotovost. Poukaz předkládáte před masáží.

U dárkového poukazu s uvedenou hodnotou (dle vlastního výběru), je nutno dohodnout druh a rozsah masáže  při sjednávání termínu návštěvy.Popis i ceník masérských služeb najdete na webových stránkách: www.masazemichaela.cz .Platbu dárkovým poukazem je nutno hlásit před masáží ,pro ověření platnosti.

1.2. Hodnota dárkového poukazu

Hodnota poukazu je dána druhem masáže (uvedeným na poukazu) nebo přímo uvedenou hodnotou . Nevyčerpanou hodnotu poukazu lze použít na úhradu další masáže s hotovostním doplatkem .Nevyčerpanou hodnotu poukazu nelze směnit za hotovost.

1.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný do vyčerpání jeho hodnoty nebo uplynutím doby platnosti .Platnost je 4 měsíce,uvedena na poukazu . Lhůta platnosti nelze prodloužit.

2. Dárkový poukaz ON LINE – bezhotovostní platba

2.1. Použiti ON LINE poukazu

Dárkový poukaz ON LINE, zakoupený na určitý druh masáže lze použít jen na masáž uvedenou na poukazu,nelze směnit za jiný druh masáže nebo hotovost. Platbu on line poukazu je nutno hlásit při sjednávání termínu masáže ,pro  ověření platnosti. Vyplněný on line poukaz předkládáte před masáží.

U dárkového poukazu ON LINE s uvedenou hodnotou (dle vlastního výběru), je nutno dohodnout druh a rozsah masáže  při sjednávání termínu návštěvy.Popis i ceník masérských služeb najdete na webových stránkách: www.masazemichaela.cz .Platbu dárkovým poukazem ON LINE je nutno hlásit před masáží ,pro ověření platnosti. Vyplněný on line poukaz předkládáte před masáží.

2.2. Hodnota dárkového poukazu on line

Dárkový poukaz on line má hodnotu odpovídající částce,která byla uhrazena bezhotovostním platbou na účet.Před masáží je třeba předložit poukaz ,doplněný variabilním symbolem platby a číslem účtu ,ze kterého byla platba dárkového poukazu provedena. Bez těchto údajů je poukaz neplatný. Nevyčerpanou hodnotu poukazu nelze směnit za hotovost.

3.2. Platnost dárkového poukazu on line

Dárkový poukaz on line je platný ,pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota nebo neuplynula doba jeho platnosti. Dárkový poukaz on line lze použít i pro částečnou úhradu další masáže s hotovostním doplatkem.Platnost poukazu je vždy vepsána na poukazu. Počítá se vždy od data připsání bezhotovostní platby. Lhůtu nelze prodloužit.

3. Permanentka

3.1. Použití permanentky

Permanentka lze použít pouze na jeden vybraný druh masáže z cenové nabídky na webových stránkách : www.masazemichaela.cz .

3.2. Počet vstupů

Počet vsupů je  na 3, 5 nebo 10 masáží.

3.3. Platnost permanentky

Platnost permanentky trvá  do vyčerpání všech vstupů v  roce kdy byla zakoupena,pokud nebude smluveno jinak.

3.4. Hodnota permanentky

Hodnota permanentky se odvíjí od počtu vstupů a od zvoleného druhu masáže. Hodnota permanentky je zvýhodněna 20% slevou. 

3.5. Úhrada permanentky

Permanentku lze uhradit hotově na provozovně nebo bankovním převodem po telefonické nebo osobní  domluvě.

Možnost stáhnout on line  permanentku na webových stránkách : www.masazemichaela.cz .Před bezhotovostní platbou nutno telefonicky nebo osobně sjednat druh masáže, počet vstupů a cenu, popřípadě termín první návštěvy masáže.

Při objednávce nutno nahlásit variabilní symbol ,číslo účtu ze kterého byla permanentka hrazena a druh masáže pro ověření platnosti.